Flode maakt topwerkgevers door kwaliteit te leveren aan de werknemers.
Topwerkgevers kennen hun werknemers, geven hun werknemers gelijke kansen en rechten en dagen hun werknemers actief uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Flode zorgt voor werknemers zodat ze iedere dag met veel energie aan de slag gaan. Flode faciliteert.
De gezondheid van werknemers is van groot belang. Je hebt als topwerkgever oog voor werkdruk, voldoende persoonlijke uitdaging en een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast zorgt u ook voor een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving. Flode creëert deze werkomgeving voor aanstaande Topwerkgevers.

Flode zorgt voor organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling
Flode zorgt ervoor dat werknemers ingezet worden daar waar ze goed in zijn. In elke functie kan een werknemer met de juiste inzet binnen de organisatie het verschil maken. Flode leert organisaties kijken naar de kwaliteiten van werknemers en faciliteert Topwerkgevers in het geven van eigen verantwoordelijkheid aan haar werknemers. Flode zorgt ervoor dat er samen gewerkt wordt aan de doelstellingen en gewenste ontwikkeling van de organisatie. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Als Topwerkgever werk je niet alleen aan je eigen belang, maar zet je je ook in voor anderen. Topwerkgevers zetten zich actief in voor de maatschappij en steunen samen met de werknemers maatschappelijke doelen. Ook dit volledig verzorgt door Flode.

Onderscheidend vermogen
Een Topwerkgever doet meer. Flode zorgt ervoor dat Topwerkgevers zich onderscheiden. Flode zorgt ervoor dat Topwerkgevers meer bieden voor de werknemers dan alleen werk. Gezelligheid, sportiviteit, vitaliteit, activiteit…

Mag u zich een Topwerkgever noemen?
In een tijd waarin het vinden en behouden van goed personeel een uitdaging is, is het nog belangrijker om als werkgever goed te zijn. Met de onderscheiding ‘Topwerkgever’ die u krijgt na het doorlopen van de benodigde stappen samen met Flode, kunt u met trots zeggen dat u een aantrekkelijke werkgever bent. Flode draagt dit voor u uit.

Ik wil de kracht van Flode ervaren