We noemen onze werkwijze de Flode methode.
Aan de hand van 3 stappen, wordt er structureel gewerkt aan groei.

1: Start met groeien door het creëren van inzicht

We nodigen je uit om te starten met onze digitale ontwikkelingsgesprekken. Deze digitale ontwikkelingsgesprekken zijn er voor medewerkers en voor directie en leidinggevenden. Door de digitale gesprekken met de gehele organisatie te voeren, creëren we volledig inzicht en bouwen we tevens op een zeer efficiënte wijze een personeelsdossier op voor iedere medewerker.

De ontwikkelingsgesprekken kunnen volledig op maat gemaakt worden voor de organisatie.

Hiermee voorzien worden van eigen logo, functienamen, eventueel functieprofielen, opleidingseisen en kerncompetenties. Leidinggevenden kunnen samen met medewerkers het gesprek voeren. Uitleg en begeleiding van leidinggevenden voor aanvang behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Na afloop van ieder gesprek ontvangt de organisatie een digitaal verslag van het gesprek.

Geen papierwerk meer, geen verslaglegging meer nodig, een volledig digitaal en gestructureerde gesprekscyclus.

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te laten zien.


2: Groei verder door een vervolg te geven aan inzicht & het uitdragen van visie

Door het voeren van gesprekken, komt er veel naar voren. Wensen, mogelijkheden, wellicht knelpunten. Om verder te kunnen groeien is van het groot belang om aan de slag te gaan met dit verkregen inzicht.

Wil je ook daadwerkelijk aan de slag met al dit inzicht? Wil je dat dit inzicht samengevoegd wordt in een rapport, met daarbij een uitgebreid advies en mogelijkheden om vervolgstappen te behalen? Flode maakt dit rapport graag en zorgt voor uitgebreid advies waarbij de visie van de organisatie gekoppeld wordt aan interne doelstellingen.


3: Realiseer de gewenste groei

Naast volledig inzicht, een uitgebreide rapportage en advies, is het behalen van de vervolgstappen natuurlijk uitgangspunt.

Het advies is opgesplitst in verschillende onderdelen. We bepalen gezamenlijk waar de prioriteit ligt en stellen hiervoor een jaarplan op. Jij bepaalt het budget, samen passen we hier het jaarplan op aan. Zo werken we aan haalbare en betaalbare doelstellingen en de realisatie van het groeiplan.

Flode voert het plan graag voor je uit, zodat jouw organisatie kan groeien door interne optimalisatie.