We noemen onze werkwijze de Flode methode.
Aan de hand van 3 stappen, wordt er structureel gewerkt aan groei.

1: Start met groeien door het creëren van inzicht

We nodigen je uit om te starten met onze unieke inventarisatiemethode. Deze methode zorgt voor volledig inzicht van de organisatie. De inventarisatie vindt plaats vanuit zowel directie, leidinggevenden en medewerkers. Tevens wordt er een financiële analyse op hoofdlijnen gemaakt. Door de inventarisatie vanuit de gehele organisatie door te voeren, creëren we volledig inzicht en zijn we in staat om een uniek strategisch plan voor jouw organisatie te ontwikkelen.

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te laten zien.


2: Groei verder door een vervolg te geven aan inzicht & het uitdragen van visie

Door het voeren van gesprekken, komt er veel naar voren. Wensen, mogelijkheden, wellicht knelpunten. Om verder te kunnen groeien is van het groot belang om aan de slag te gaan met dit verkregen inzicht.

Flode gaat aan de slag met dit inzicht. Flode ontwikkelt een uniek strategisch plan voor jouw organisatie, waarin een presentabel lange termijn plan wordt ontwikkeld. Een lange termijn plan, opgesplitst in jaarplannen, waarin de missie, visie, kernwaarden, structuur en doelstellingen gepresenteerd worden. Voor het behalen van de doelstellingen is een uitgewerkte planning toegevoegd. Wil je ook de volgende stap maken met je organisatie en jaarlijks werken aan doelstellingen samen met je team? Wil je zorgen dat doelstellingen binnen jouw organisatie gerealiseerd worden? Neem contact op met Flode en we verzorgen dit graag.


3: Realiseer de gewenste groei

Naast volledig inzicht, een strategisch plan, is het realiseren van de doelstellingen het allerbelangrijkste.

Het strategisch plan kent verschillende doelstellingen. We bepalen gezamenlijk waar de prioriteit ligt en stellen hiervoor een jaarplan op. Jij bepaalt de snelheid, samen passen we hier het jaarplan op aan. Zo werken we aan haalbare en betaalbare doelstellingen en de realisatie van het groeiplan.

Flode voert het plan graag voor je uit, zodat jouw organisatie kan groeien door interne optimalisatie.